Sık Kullanılan Veteriner Terimleri Sözlüğü

Sık Kullanılan Veteriner Terimleri Sözlüğü

Sitemizdeki yazıların  içeriklerinde en çok kullanılan veteriner terimleri ile bu terimlerin anlamlarını bir arada toplamak istedik.  Bu makalenin, okuyucuların, yazılarımızı daha rahat anlamalarına yardımcı olması en büyük temennimiz.
Bu alfabetik listeyi oluştururken, hem akademik anlamda hem de halk dilinde kullanılagelen terimlere yer verdik. Bazı terimlerin açıklaması aslında oldukça uzun yazılara konu olabilecekken, bu makalede en özet haliyle yer aldı.
Bazı veteriner terimleri, eş anlamlı olanlarıyla beraber yer aldı. Bu liste sürekli güncellenecektir. Merak ettiğiniz veteriner terimleri  mail, mesaj veya konu altına yapacağınız yorumlarla yazarak listemize katkıda bulunabilirsiniz.
Veteriner Terimleri 2

Veteriner Terimleri (A – B)

Abdomen : Karın bölgesi
Abort / Abortus : Düşük yapma
Absorbsiyon : Emilme
Adjuvant : Bir ilacın etkisini artırmak için yapısına eklenen madde
Aerob : Oksijenli ortamda yaşayabilen organizma
Afoni : Ses kaybı
Agraf : Metalden yapılan ve  yaraların kenarlarını birleştirmek için kullanılan malzeme
Akarisit : Akarlara karşı kullanılan ilaçların genel adı
Akut Enfeksiyon : Kısa bir zaman diliminde beliren ve sonlanan enfeksiyon
Alerjen : Alerjiye neden olan madde
Allotoksin : Vücut tarafından üretilen ve bakterilerin toksinlerine karşı etki gösteren madde
Alveol : Akciğerlerde bulunan küçük hava keseleri
Amfizem : Dokularda patolojik olarak hava birikimi
Amino Asit : Proteinlerin yapıtaşı
Amniyon Kesesi / Sıvısı : Gebelik boyunca yavrunun içinde bulunduğu kese ve sıvı

Anabolizma : Vücuttaki  maddelerden yeni madde sentezlenmesi
Anaerob : Oksijensiz ortamda yaşayabilen organizma
Analjezik : Ağrı kesici
Anaflaktik Şok : Canlının duyarlı olduğu bir  antijenle karşılaşması halinde hızla gelişen şok
Anamnez : Hayvan sahibinin hastalığın meydana gelişi, durumu  ve geçmişi   hakkında verdiği bilgi
Anatomi : Vücudu inceleyen bilim dalı
Anemi : Kansızlık
Anestezi : Narkoz, duyuların işlevlerinin ortadan kaldırılması
Anomali : Büyümede ve gelişmede görülen anormallikler
Antelmentik : Parazitlere karşı kullanılan ilaç
Antagonist : Zıt etkiye neden olan madde
Antrax : Şarbon hastalığı
Arter : Atardamar
Asepsi : Mikroorganizmaların bulaşmasını önleme işlemleri

Bakteriyofaj : Bakterileri öldüren virüsler
Bazik : pH derecesi 7’den yüksek olan, alkalik
Biyopsi : Canlı bir dokudan muayene için parça alınması

 

Koyun sürüsü

 

Veteriner Terimleri (C – E)

Cidago : Boynun bittiği bölgenin yerden yüksekliği, diğer bir deyişle sırt yüksekliği.
Cidar : Çeper, duvar

Çara : Kızgınlık dönemindeki hayvanlarda görülen şeffaf, mukoz  akıntı.

Dehidrasyon : Su kaybı
Dış Karantina : Ülkeler arasında hayvansal ürün ticaretinde, hastalık ve zararlıların yayılmasını engellemek için alınan yasal tedbirler
Diüretik : İdrar sökücü
Diyare (Diarrhe) : İshal
Dorsal : Üst
Drenaj : Vücut boşluklarında biriken patojen sıvıların dışarıya atılması
Duodenum : Oniki parmak bağırsağı

Ekoloji :  Canlıların birbirleriyle ve çevreyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı
Ekstraksiyon : Bir bitkiden ya da karışımdan,  istenen maddelerin  elde edilmesi süreci
Embriyo : Canlılarda,  sperm ve yumurtanın döllenmesinden sonra uterus (rahim) içindeki ilk hali
Endemik Türler  : Yalnızca belirli bir bölgede yaşayan türler.
Eneme : Kısırlaştırma, kastrasyon
Entomoloji : Böcekleri inceleyen bilim dalı
Epifitik Canlı : Konukçuda hastalık oluşturmayıp sadece taşıyıcı olarak kullanan organizmalar
Etiyoloji : Bir hastalığın nedenlerini araştıran bilim dalı.
Etkili Madde : İlaçlarda esas etkiyi yapan madde

Tiftik keçisi

 

Veteriner Terimleri (F – J)

FAO : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
Farmakoloji : İlaç bilimi
Farinks : Yutak
Fenotip : Canlıların gözle görülebilen veya  ölçülebilen özellikleri.
Ferç (Vulva) : Dişi üreme organının en dış bölümü. 
Fertilite : Doğurma yeteneği, verimlilik.
Fibröz : Lif dokusu
Fistül : Deri ile bağırsak arasında, aslında olmaması gereken bir kanalın oluşması durumu 

Genital Organlar : Üreme organları
Genotip :  Bireyin taşıdıkları genlerin bütünü

Hematom : Organ ve dokularda kanın pıhtılaşarak birikmesi
Hemoraji : Kanama
Hepatit : Karaciğer yangısı
Hibrit : İki veya daha fazla tür arasında yapılan melezlemeler sonucu elde edilen yavru
Hipertrofi : Doku veya organların boyutundaki anormal artış
Hipokalsemi : Kalsiyum eksikliğine bağlı doğum felci
Histoloji : Doku bilimi

Irk : Bir canlı türü içerisinde birbirine benzerlikleri fazla olan bireylerin meydana getirdiği alt grup

İkterus : Sarılık
İmmunoloji : Bağışıklık bilimi
İnfeksiyon : Mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık
İnfiltrasyon : Doku ve hücrelerde olmaması gereken maddelerin birikmesi
İnflamasyon : Vücudun mikroorganizmalara tepkisi sonucu oluşan iltihabi reaksiyon
İnhibitör : Gelişmeyi engelleyici, baskılayıcı
İnkubasyon : Hastalık etkenlerinin canlı vücuduna girişleri ile hastalık belirtilerinin ortaya çıkışı arasındaki süre
İnkübatör : Etüv, kuluçka makinesi
İnokulasyon : Aşılama
İnsektisit : Böcek öldürücü
İntravenöz Enjeksiyon : Damar içi enjeksiyon

Jenerasyon : Soy, kuşak
At

 

Veteriner Terimleri (K -P)

Kadavra : Ölü, ceset
Kalıtım : Canlıların genetik özelliklerini, kendilerinden sonraki  nesillere aktarması
Kalibrasyon : Belirli şartlarda, doğruluğu bilinen bir   ölçüm standardı ya da  sistemi kullanılarak kullanılacak aletin doğruluğunun ölçülmesi. Halk diliyle ayarlama.
Kapiller Damar : Kılcal damar
Karkas Ağırlığı : Hayvanların kesilip ayaklar, baş, kuyruk, deri ve tüm iç organları ayrıldıktan sonra geriye kalan bütün gövdesi
Kastrasyon : Eneme, kısırlaştırma
Kaşeksi : Aşırı derecede zayıflama durumu
Kloaka : Kanatlılarda sindirim, üreme  ve boşaltım  yollarının birleştiği yer
Kolostrum : Ağız sütü. Doğumdan hemen sonra salgılanır ve yavrulara mutlaka verilmesi gerekir.
Kontak Etki : Hastalık etmeni ya da zararlıyı temasla etkileyip öldüren  etki mekanizması
Kontaminasyon : Bulaşma, kirlenme
Kosta : Kaburga

Laktasyon Dönemi : Hayvanların yıl içerisinde etkin olarak süt salgıladıkları zaman aralığı
Larinks : Gırtlak
Lezyon : Hastalık belirtilerinin yoğunlaştığı   dokusuya verilen ad

Mukoza  : Bazı organların iç yüzünü kaplayan ve salgı yapan tabaka

Nekroskopi : Ölüm sonrasında iç organlarda yapılan muayene
Nekroz : Hastalıklı dokularda  görülen koyu renkli ölü bölge

Oskültasyon : Steteskopla dinleyerek muayene
Ovulasyon : Dişi hayvanlarda yumurtanın döl yatağına düşmesi.

Ödem : Dokularda sıvı birikmesi nedeniyle oluşan şişlik
Östrüs Siklusu : Kızgınlık döngüsü
Özofagus : Yemek borusu

Palpasyon : El ile hissederek muayene
Parazit (Asalak) : Başka bir canlıya bağlı olarak yaşayan ve ihtiyaç duydukları besin maddelerini bunlardan alan canlılar.
Patojen : Enfeksiyonlar meydana getiren mikroorganizmalar
Perakut Enfeksiyon : Çok hızlı seyreden enfeksiyon
Plasenta : Yavru zarı
Populasyon : Sınırlı bir çevrede, bir türe ait bireyler tarafından meydana getirilen topluluk
Preparat : Kullanıma hazır halde  karışım ilaçlar

Veteriner Terimleri

(R – Z)

Repellent : Uzaklaştırıcı
Rezidü (Kalıntı) : Kullanılan ilaçların, belli bir süre geçtikten sonra, etkilediği yüzeyde kalan miktarı. Kalıntı miktarı, ppm olarak ifade edilir.
Rezorbsiyon : Emilme
Rigor Mortis : Ölüm sertliği
Rumen : İşkembe

Sedimantasyon : Çökelme
Seleksiyon : Seçilim 
Semptom  : Belirti
Sentinel : Duyarlı
Sitoloji : Hücre bilimi
Sternum : Göğüs kemiği
Sun’i Tohumlama : Dişi hayvanların genital yollarına insan eliyle sperma nakli işlemi.
Sübvansiyon : Destekleme, para yardımı

Tendon : Kasları kemiklere bağlayan yapı, kiriş
Trake : Soluk borusu

Uterus : Rahim

Vena : Toplardamar
Ventral : Alt
Vulva (Ferç ) : Dişi üreme organının en dış bölümü. 

Yapağı : Kırkma işleminin sonunda, koyunlardan çıkarılan kirli kıl örtüsü.
Yün : Yıkanarak temizlenmiş yapağı

Zoonoz Hastalık : Hem insanlarda hem de hayvanlarda görülen hastalık

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Dost Siteler

Ali Botanik

Maltepe Escort alanya Escort atasehir Escort istanbul escort manavgat Escort